leasing finansowy

leasing finansowy (ang. finance leasing)

umowa długoterminowa, nie mogąca być wypowiedziana przez żadną ze stron zanim minie zwyczajowe 60%-80% „życia ekonomicznego” leasingowanego przedmiotu. Ryzyko, które wiąże się z użytkowaniem tego przedmiotu, koszty jego utrzymania i ubezpieczenia, związane z nim podatki i inne opłaty ponosi wyłącznie leasingobiorca. Raty leasingowe wraz z opłatami początkowymi i końcowymi pokrywają amortyzację przedmiotu leasingu w sposób pełny. Po wygaśnięciu umowy przedmiot leasingu może: powrócić do leasingodawcy, po wcześniej ustalonej cenie być zakupionym przez leasingobiorcę lub też być wystawionym przez leasingodawcę na sprzedaż, w którym to wypadku część przychodów ze procesu sprzedaży trafi także do leasingobiorcy.