nabycie jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego

nabycie jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego

kupno Jednostek Uczestnictwa wybranego Funduszu Inwestycyjnego w wyniku złożenia zlecenia nabycia i wpłacenia odpowiednich środków na konto banku depozytariusza, który następnie przelewa je na konto funduszu. Tak dzieje się za pierwszym razem, zaś kolejne wpłaty mogą być dokonywane bezpośrednio na konto funduszu u Depozytariusza – zazwyczaj wpłaty bezpośrednie ,dokonywane przelewem z banku lub przekazem pocztowym, wiążą się z obniżkami w Opłatach Dystrybucyjnych.