nadwyżka kupna

nadwyżka kupna

informacja podawana obok kursu papieru wartościowego wraz z wyrażonym w procentach wskaźnikiem, informującym w jakim stopniu pozostały niezrealizowane w sytuacji rynku zrównoważonego zlecenia kupna z limitem ceny równym ustalonemu kursowi. W systemie kursu jednolitego informacja podawana obok kursu papieru wartościowego wraz z wyrażonym w procentach wskaźnikiem, informującym w jakim stopniu pozostały niezrealizowane w sytuacji rynku zrównoważonego zlecenia kupna z limitem ceny równym ustalonemu kursowi. Obecnie na GPW realizuje się zlecenia wedle czasu złożenia, dlatego nie ma ograniczeń realizacji zleceń zgodnie z wyżej wspomnianym mechanizmem.