Narodowy Fundusz Inwestycyjny

Narodowy Fundusz Inwestycyjny

spółka powołana w ramach Programu Powszechnej Prywatyzacji, posiadająca akcje prywatyzowanych przedsiębiorstw wniesione do programu przez Skarb Państwa. Istnieje 14 Narodowych Funduszy Inwestycyjnych. To fundusz typu zamkniętego. Działa w oparciu o kodeks spółek handlowych.