niedoubezpieczenie

niedoubezpieczenie

fakt zgłoszenia do ubezpieczenia zaniżonej wartości posiadanego mienia. To objęcie ubezpieczeniem tylko części mienia. To wynik w największej liczbie sytuacji zadeklarowania wartości majątku wg wartości księgowej netto przy zgłoszeniu tej wartości jednocześnie jako wartości księgowej brutto. Niedoubezpieczenie jest bardzo niekorzystną sytuacją dla ubezpieczającego się, ponieważ ujawnia ono własną swoistość tak przy szkodach całkowitych, jak i częściowych. Zakłady ubezpieczeń stosują bowiem przy wypłacie odszkodowania zasadę proporcji.