należyte zabezpieczenie

należyte zabezpieczenie

spoczywa w całości na ubezpieczonym. Przy wykupywaniu polisy musi on spełnić wszystkie szczegółowe warunki postawione przez ubezpieczyciela, dotyczące przede wszystkim zabezpieczeń jego majątku, żeby móc potem dostać ewentualne odszkodowanie.