NNW

NNW

polisa od następstw nieszczęśliwych wypadków stosowana jako ubezpieczenia turystyczne, komunikacyjne lub od nieszczęśliwego wypadku, powodującego uszczerbek na zdrowiu lub śmierć. Występuje jako dodatkowa umowa w ubezpieczeniach życiowych.