nadwyżka sprzedaży

nadwyżka sprzedaży

w systemie kursu jednolitego informacja podana obok kursu papieru wartościowego wraz z wyrażonym w procentach wskaźnikiem informującym, w jakim stopniu pozostały niezrealizowane w sytuacji rynku zrównoważonego zlecenia sprzedaży z limitem ceny równym ustalonemu kursowi.