GPW

GPW (ang. Warsaw Stock Exchange (WSE))

Giełda Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie. Utworzona w roku 1991 roku. Instytucja publiczna mająca na celu zapewnienie możliwości obrotu giełdowego papierami wartościowymi oraz niebędącymi nimi instrumentami finansowymi, jak chociażby kontrakty terminowe, dopuszczone do obrotu giełdowego.