gwarancja bezpośrednia

gwarancja bezpośrednia (ang. direct guarantee)

gwarancja wystawiona przez dany bank na własne ryzyko, bezpośrednio na rzecz beneficjenta wskazanego przez zleceniodawcę.