gwarancja terminowego dokonania płatności

gwarancja terminowego dokonania płatności (ang. payment guarantee)

gwarancja, w myśl której bank gwarantuje beneficjentowi otrzymanie zapłaty za dostawy towarów lub wykonanie usług w sytuacji, gdy podmiot, który otrzymuje towary lub usługi nie dokona zapłaty w czasie przewidzianym treścią umowy.