gwarancja przetargowa

gwarancja przetargowa (ang. bid bond)

zwana także wadialną. Gwarancja, w której bank gwarantuje organizatorowi przetargu, mogącej przybrać postać licytacji czy aukcji, zapłatę sumy odpowiadającej wysokości należnej kaucji (wadium), w sytuacji, gdy zleceniodawca wygra przetarg, do którego przystąpił w oparciu o udzieloną gwarancję, a nie podejmie się wykonania prac będących przedmiotem przetargu. Mozę to być przykładowo odpłatne skorzystanie z określonego produktu.