gwarancja zwrotu zaliczki

gwarancja zwrotu zaliczki (ang. advance payment guarantee)

ubezpieczenie zabezpieczające oraz minimalizujące ryzyko związane z wypłatą zaliczki. Ubezpieczyciel udziela gwarancji za podmiot gospodarczy, który pobrał zaliczkę, że zostanie ona wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem, w prawidłowy sposób rozliczona lub zwrócona. Jest to swojego rodzaju podwójne sprawdzenie przez zamawiającego wykonawcę, bo już sama zaliczka jest formą badania wiarygodności kontrahenta, umożliwiającą podjęcie wstępnych działań bez uruchamiania środków własnych. Udzielenie gwarancji zwrotu zaliczki dodatkowo wzmacnia zabezpieczenie poprawnego wykonania umowy.