gwarancja spłaty kredytu

gwarancja spłaty kredytu (ang. credit payment guarantee)

gwarancja, w której bank gwarantuje kredytodawcy spłatę kredytu na czas w sytuacji, gdy kredytobiorca nie wywiąże się ze zobowiązań umowy kredytowej zawartej z kredytodawcą. Taka gwarancja udzielona może być przez bank komercyjny, jednak przede wszystkim jest ona domeną Banku Gospodarstwa Krajowego, a więc państwowego banku. Jednym z jego celów jest właśnie poprzez gwarancje spłaty kredytu wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw.