gwarancja pośrednia

gwarancja pośrednia (ang. indirect guarantee)

gwarancja wystawiana w strukturze „bank to bank”, co oznacza, że jeden z banków zaangażowanych w transakcję wystawia regwarancję na drugi bank w kraju beneficjenta. Regwarancja stanowi wtedy zabezpieczenie finalnej gwarancji bankowej wystawionej na rynku lokalnym. Dzieje się to z polecenia i na ryzyko banku zlecającego.