Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

spółka akcyjna, która za niezbędnym zezwoleniem KNF tworzy i zarządza jednym lub więcej Funduszami Inwestycyjnymi oraz reprezentuje je wobec osób trzecich. Będąc najważniejszym organem Funduszu Inwestycyjnego, podejmuje wszelkie działania konieczne do prawidłowego jego funkcjonowania.