trasat

trasat (ang. drawee)

zobowiązany do zapłaty z weksla lub czeku podmiot. Jeśli chodzi o weksel trasowany, jest to osoba, której wystawca traty poleca dokonanie zapłaty sumy wekslowej. W przypadku czeku tym podmiotem jest bank. Podpisanie weksla sprawia, że trasat staje się osobą zobowiązaną z weksla. Patrz też: akcept.