trata terminowa

trata terminowa (ang. term bill)

weksel trasowany, którego płatność następuje w danym terminie, nie będący jednak tratą płatną za okazaniem. Rozróżnia się trzy rodzaje traty terminowej: płatną pewien czas po jej okazaniu, w ściśle określonym dniu i w pewnym czasie po tym terminie.