transakcja giełdowa

transakcja giełdowa

zawarta na giełdzie, zgodnie z przepisami giełdowymi, umowa sprzedaży dopuszczonych do obrotu giełdowego papierów wartościowych, praw z nich albo innych instrumentów finansowych. Stronami transakcji mogą jedynie być firmy inwestycyjne i Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych.