trata płatna za okazaniem

trata płatna za okazaniem (ang. at sight bill)

weksel trasowany, którego płatność następuje w dniu jego okazania, czyli w dniu przedstawienia do zapłaty. To stosunkowo wygodna forma płatności, ponieważ posiadacz weksla może zażądać wypłaty sumy wekslowej w praktycznie każdej chwili, co pozwala na szybsze rozliczenie kwoty weksla.