tytuł wykonawczy

tytuł wykonawczy

nazwa tytułu egzekucyjnego po nadaniu mu klauzuli wykonalności przez sąd.