tytuł egzekucyjny

tytuł egzekucyjny (ang. writ of execution)

prawomocne orzeczenie sądu, akt notarialny, w którym dłużnik poddał się egzekucji lub inne orzeczenie, akt, tytuł albo ugoda, które wedle prawa taki tytuł stanowią. Prawo wystawienia takiego tytułu bank może wystawić przeciw osobie, która z nim dokonała bezpośrednio czynności bankowej i wydała stosowne oświadczenie o poddaniu się egzekucji. By stało się to możliwe, roszczenie musi wynikać z jednego z siedmiu rodzajów wymienionych w przepisach czynności bankowych.