faktor

faktor (ang. factor)

podmiot specjalizujący się w nabywaniu wierzytelności przysługujących fakt orantowi w transakcjach faktoringowych. W ramach umowy o świadczeniu usług związanych z faktoringiem osoba taka wykonuje także dodatkowe usługi w zamian za otrzymywaną prowizję.