Fundusz Ochrony Ubezpieczonych

Fundusz Ochrony Ubezpieczonych

fundusz powołany przez Ministra Finansóww porozumieniu z Izbą Ubezpieczeń na podstawie delegacji ustawy o działalności ubezpieczeniowej. Zadaniem Funduszu jest zaspokojenie roszczeń osób ubezpieczonych w przypadku niewypłacalności ubezpieczyciela. Fundusz tworzony jest ze środków przekazywanych przez wszystkie firmy ubezpieczeniowe. Celem jego powołania jest ochrona interesów wszystkich ubezpieczonych.