franszyza integralna

franszyza integralna

inaczej nazywana względną lub warunkową, zastrzeżona w warunkach ubezpieczenia granica wysokości szkody, do której ubezpieczyciel nie odpowiada za jej zaistnienie i skutki (określana procentowo lub kwotowo). Jeśli wartość szkody przekroczy tę kwotę, to wtedy ubezpieczyciel wypłaca należne odszkodowanie. Franszysa integralna spotykana jest we wszystkich rodzajach ubezpieczeń. Ma ona na celu eliminację konieczności likwidacji szkód drobnych przez ubezpieczyciela i podniesienie działań prewencyjnych osoby ubezpieczonej.