faktorant

faktorant (ang. factorer)

w transakcjach faktoringowych określa się tak wierzyciela, zazwyczaj będącego dostawcą towarów lub usług, dokonującego sprzedaży przysługującej mu wierzytelności faktorowi. Posiada też prawo do otrzymania dodatkowych usług w ramach zawartej umowy faktoringowej.