FESE

FESE

Federation of European Stock Exchanges – Federacja Europejskich Giełd Papierów Wartościowych – organizacja grupująca giełdy z krajów Unii Europejskiej. GPW jest członkiem stowarzyszonym FESE od 4 czerwca 1999 r. Reprezentuje publiczne rynki regulowane.