faktoring mieszany

faktoring mieszany (ang. mixed factoring)

to połączenie faktoringu właściwego i niewłaściwego. Występuje w sytuacji, kiedy faktor kupuje wierzytelności faktoranta bez możliwości regresu w stosunku do niego w razie niewypłacalności dłużnika tylko do pewnej kwoty, powyżej której ryzyko niewypłacalności dłużnika ponosi faktorant. Jeśli z jakiegoś powodu zadłużenie jest zmniejszane, to ryzyko niewypłacalności przenosi się z faktoranta na faktora.