fixing

fixing

system notowań według Kursu Jednolitego tzw. ustalenie Kursu Jednolitego. To sposób ustalania jednolitej ceny danego dobra lub usługi w oparciu o nierynkowy mechanizm. W większości krajów jest przeprowadzany jedynie przez instytucje do tego uprawnione: organy nadzorujące dany rynek, banki centralne.