forfaitier

forfaitier (ang. forfaiteur)

w transakcjach forfaitingowych podmiot specjalizujący się w nabywaniu wierzytelności przysługujących forfaityście w ramach zawartej umowy forfaitingowej w zamian za opłaty takie, jak: dyskonto weksla, marża forfaitiera i inne opłaty dodatkowe.