franszyza redukcyjna

franszyza redukcyjna

nazywana również bezwzględną lub bezwarunkową, określona kwota, która obniża wypłatę odszkodowania, stosowana np. w ubezpieczeniach małych i dużych przedsiębiorstw, czy mieszkań i domów. Jest to tzw. udział własny, wysokość szkody określona procentowo potrącana przez ubezpieczyciela z należnego świadczenia. Praktycznie oznacza to, że wartość szkody nie przekroczy tej kwoty odszkodowanie nie jest wypłacane. Wysokość franszyzy zawarta jest w umowie ubezpieczenia. Jest określana w walucie, a nie jak to ma miejsce w przypadku udziału własnego stawkach procentowych.