Raport ADP

Raport ADP

raport przygotowywany przez firmę Automatic Data Processing, zajmującą się dostarczaniem usług związanych z ewidencją wynagrodzeń. W jej administracji znajduje się ok. pół miliona list płac z ok. 430 tysięcy jednostek gospodarczych, w skład których wchodzą ponad 23 miliony pracowników. W procesie przetwarzania tych informacji ADP ma dostęp do reprezentacyjnej próbki amerykańskiego rynku pracy w pozarolniczym prywatnym sektorze. Te właśnie dane stanowią podstawę do tworzenia comiesięcznego „Narodowego raportu o stanie zatrudnienia ADP”. Wyprzedza on o dwa dni publikację, najważniejszą w Stanach Zjednoczonych, o stanie zatrudnienia, którą przygotowuje rządowa jednostka analizująca zasoby siły roboczej – U.S. Bureau of Labor Statistics. W ten sposób Raport ADP jest dla inwestorów wskazówką na temat tego, jak wyglądać będą oficjalne dane.