rynek wtórny

rynek wtórny (ang. secondary market)

część Rynku Kapitałowego, na której odbywają się transakcje kupna i sprzedaży instrumentów finansowych pomiędzy poszczególnymi podmiotami; np. GPW. Przepływy finansowe dokonujące się w ramach rynku wtórnego odbywają się wyłącznie między inwestorami, nie docierając do emitenta papierów wartościowych. Rynek wtórny wpływa na mobilizację i transformację (np. zamiany akcji na obligacje) kapitału. Ma także wpływ na kierunki alokacji kapitału, poprzez obserwację notowanych spółek dokonywaną przez inwestora. Wreszcie umożliwia ustalenie ceny rynkowej aktywów.