reasekuracja fakultatywna

reasekuracja fakultatywna

reasekuracja, w której decyzja dotycząca oddania przez ubezpieczyciela oraz przyjęcia przez reasekuratora części ryzyka jest zupełnie dobrowolna (opiera się na umowie jednostkowej). Zawiera się ją indywidualnie dla pojedynczej umowy ubezpieczenia lub też dla grupy z góry określonych umów ubezpieczenia. Stosuje się ją dla ryzyk, niemieszczących się w umowach obligatoryjnych z uwagi na specyficzne warunki umowy ubezpieczenia lub sumę ubezpieczenia przekraczającą pojemność umowy obligatoryjnej. Praktyka wskazuje, że tego typu umowy stosowane są przy umowach ubezpieczenia dużych podmiotów gospodarczych.