ryzyko ubezpieczeniowe

ryzyko ubezpieczeniowe

niebezpieczeństwo i możliwość nastąpienia określonego zdarzenia losowego, wypadku lub szkody. Wyróżnia się dwa główne rodzaje tego ryzyka: spekulatywne i czyste. Pierwsze może wystąpić w sytuacjach, kiedy chcemy osiągnąć zysk, jednocześnie narażając się wtedy na możliwość strat. Druga kategoria ryzyka związana jest z wystąpieniem zdarzeń losowych, a więc dotyczy każdego człowieka. Zawsze jednak obydwa ryzyka związane są z działaniami, nawet najmniejszymi, które wykonujemy.