reasekuracja obligatoryjna

reasekuracja obligatoryjna

reasekuracja, w której ubezpieczyciel ma obowiązek przekazywania części ryzyk, a reasekurator ma obowiązek ich przyjęcia. Reasekuracja ta może obejmować całość portfela ubezpieczyciela albo konkretne typy ubezpieczeń (opiera się na umowie długoterminowej). Najczęściej zawierana jest na bazie rocznej. Umowy reasekuracji obligatoryjnej określają rodzaje umów ubezpieczeń jakie są nią objęte, na jakich warunkach umowy te mogą być zawierane oraz zawierają maksymalną sumę ubezpieczenia, którą reasekurator zobowiązany jest automatycznie przyjąć do reasekuracji.