rynek pozagiełdowy

rynek pozagiełdowy (ang. Over The Counter Market)

charakteryzuje się niskimi kryteriami odnośnie wprowadzanych instrumentów finansowych, transakcje odbywają się poza właściwym parkietem giełdy, a ceny są negocjowane między poszczególnymi brokerami; np. CeTO, czyli polski rynek pozagiełdowy. Ceny ustalane są przy każdej transakcji oddzielnie. Rynek pozagiełdowy daje możliwości pozyskania kapitału spółkom, nie musząc spełniać wysokich wymagań Giełdy Papierów Wartościowych. Rynek pozagiełdowy jest przeznaczony dla mniejszych i mniej wiarygodnych spółek. Ponadto cechuje się on podwyższonym poziomem ryzyka, będąc w wielu krajach dostępny tylko dla wyspecjalizowanych podmiotów i inwestorów o bogatym doświadczeniu. W Polsce nadzór nad tym rynkiem sprawuje Komisja Papierów Wartościowych i Giełd, a rozliczenia transakcji dokonują się za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych. Notowania na CeTO odbywają się w systemie notowań ciągłych. Tym, co wyraźnie odróżnia wahania kursów instrumentów finansowych jest to, że nie są one w żaden sposób ograniczone.