Ceduła Giełdy Warszawskiej

Ceduła Giełdy Warszawskiej

oficjalne wydawnictwo GPW, zawierające informacje dotyczące w szczególności kształtowania się kursów, obrotów papierów wartościowych notowanych na giełdzie oraz innych instrumentów finansowych notowanych na giełdzie.