członek giełdy

członek giełdy

podmiot prowadzący przedsiębiorstwo maklerskie, będący akcjonariuszem Giełdy Papierów Wartościowych, dopuszczony przez Radę Giełdy do działania na GPW i uprawniony do zawierania transakcji.