cesja

cesja (ang. assignment)

umowy, na mocy której osoba przelewa przysługujące jej prawa na rzecz innej osoby. Przekazanie praw może się odbyć bez zgody dłużnika, który jednak powinien być o tym fakcie zawiadomiony. Cesja wierzytelności przyjmowana jest, by zabezpieczać udzielane przez bank kredyty – patrz też: przelew wierzytelności na zabezpieczenie. Przenoszący prawo nazywany jest cedującym, zaś nabywający je cesjobiorcą.