cena nabycia jednostki inwestycyjnej

cena nabycia jednostki inwestycyjnej

cena, po której jednostki inwestycyjne są nabywane na indywidualny rachunek jednostek inwestycyjnych. Najczęściej jest ceną brutto, zawierającą opłatę manipulacyjną z tytułu nabycia jednostek.