C/WK

C/WK

wskaźnik cena/wartość księgowa – iloraz wartości rynkowej spółki i jej wartości księgowej. W teorii mówi on ile trzeba zapłacić za 1 złotówkę aktywów netto spółki. Wartość wskaźnika C/WK poniżej 1 oznacza niską cenę spółki, zaś wartości powyżej 3 to, że spółka jest przewartościowana. Przyjmuje się, że wartości poniżej 1,5 oznaczają, że opłacalnym jest inwestowanie w określoną spółkę.