certyfikat depozytowy

certyfikat depozytowy (ang. CD)

oprocentowany instrument dłużny emitowany przez bank o Terminie Zapadalności od kilku tygodni do kilku lat. To papier wartościowy służący gromadzeniu przez banki środków pieniężnych w złotych lub w innej walucie wymienialnej. Są one emitowane przez banki komercyjne i spółdzielcze w formie instrumentów krótkoterminowych (okres wykupu do 1 roku) i długoterminowych (okres wykupu do 5 lat). Przebierają postać zarówno materialną, jak i zdematerializowaną. Ich sprzedaż na rynku pierwotnym prowadzona jest zazwyczaj przez inny bank niż emitent w celu zwiększenia zasięgu dystrybucji tych papierów. Mogą być zbywane na rynku wtórnym przed terminem wykupu, a ich oprocentowanie jest wyższe od niektórych papierów wartościowych. To powoduje ich dużą popularność wśród przedsiębiorstw.