certyfikat

certyfikat

jest to zaświadczenie potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia, stanowiące czasowy dowód ubezpieczenia. Na rynku ubezpieczeń zastępuje on polisę ubezpieczeniową. Wydawany przez zakłady ubezpieczeń jest dołączany do polisy OC, będąc honorowanym przez służby uprawnione do kontroli drogowej.