Centralna Tabela Ofert

Centralna Tabela Ofert

polski rynek pozagiełdowy, na którym rozpoczęto notowania w 1997 r. Obecnie po nazwą BondSpot. Spółka akcyjna prowadząca polski rynek pozagiełdowy. Kiedyś miała być miejscem notowania Akcji spółek pochodzących z Programu Powszechnej Prywatyzacji. Obecnie organizuje rynek pieniężny oraz prowadzi notowania papierów wartościowych nie mających szans na pojawienie się na Giełdzie Papierów Wartościowych ze względu niespełniania kryteriów dopuszczenia do obrotu giełdowego.