częstotliwość opłacania składki

częstotliwość opłacania składki

okres pomiędzy kolejnymi terminami płatności składki ubezpieczenia, np. miesięcznej, kwartalnej, półrocznej i rocznej.