obligacja komunalna

obligacja komunalna

inaczej zwana municypalną, Instrument Dłużny emitowany przez jednostki samorządowe na podstawie przepisów ustawy o obligacjach. Okres zapadalności nie jest regulowany, jednak w praktyce w Polsce wynosi on od 5 do 10 lat. Polskie samorządy emitują najczęściej obligacje w złotych, jednak bywają też emisje w innych walutach. Obligacje komunalne mają najczęściej zmienne oprocentowanie. Oparte jest ono o ustaloną stawkę referencyjną: WIBOR, LIBOR lub EURIBOR. Wypłata odsetek najczęściej następuję w okresie rocznym lub półrocznym. Obligacje tego typu są dostępne zarówno na rynku pierwotnym, jak i wtórnym. Na rynku pierwotnym organizator emisji realizuje ich sprzedaż w trybie oferty publicznej lub niepublicznej. Na rynku wtórnym obrót jest możliwy na zasadzie bezpośrednich transakcji kupna i sprzedaży lub też obrotu zorganizowanego na GPW bądź BondSpot. Pierwsze emisje obligacji komunalnych miały miejsce w 1993 r. Emitentami-debiutantami były: Międzyrzecz, Czarnków, Płock i Warszawa-Mokotów.