odsetki

odsetki (ang. interest)

koszt pozyskania kapitału poprzez zaciągnięcie zobowiązań w stosunku do klientów lub przychodem, który powstał w wyniku udostępnienia przez bank kapitału, co może przybrać formę kredytu. Odsetki określa się jako główny wyznacznik ceny kapitału, a ich wysokość obliczana jest na podstawie stopy procentowej. Na ich wysokość wpływa wspomniana stopa procentowa, ale również wielkość kapitału i czas, na który został on udostępniony.