obligacja detaliczna

obligacja detaliczna

rodzaj skarbowego Instrumentu Dłużnego skierowanego do drobnych inwestorów. Forma oprocentowanej pożyczki pieniężnej zaciąganej przez Skarb Państwa u osób decydujących się na zakup obligacji. Emitent obligacji, czyli Skarb Państwa pożycza od nabywcy obligacji określoną sumę pieniędzy i dokonuje zobowiązania zwrócenia ich w danym czasie wraz z należnymi odsetkami.