operacje otwartego rynku typu bezwarunkowego

operacje otwartego rynku typu bezwarunkowego (ang. outrights)

rodzaj operacji otwartego rynku, polegających na tym, że bank centralny dokonuje kupna lub sprzedaży papierów wartościowych, które znajdują się w portfelu banku centralnego, bankom komercyjnym. Są to z reguły skarbowe papiery dłużne, czyli w Polsce bony skarbowe, lub papiery wartościowe emitowane przez bank centralny. W Polsce są to bony NBP. Operacje otwartego rynku typu bezwarunkowego charakteryzują się stosunkowo dużą prostotą i są wykorzystywane do regulowania płynności w dłuższych okresach.